Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Điền số thích hợp vào chỗ (….):


….  -  4 – 1  = 8 – 4 ?


Trả lời: Số cần điền là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


….  - 1 – 4  = 8 – 4


…. – 1 - 4 = 4


…. – 1 = 4 + 4


….  – 1 = 8


…. = 8 + 1


…. = 9

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy