Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số lớn nhất trong các số sau: 9 – 3, 5 + 2, 10 – 1


Trả lời: Số lớn nhất là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


9 – 3 = 6


5 + 2 = 7


10 – 1 = 9


Vậy số lớn nhất là: 10 – 1

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy