Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm số bé nhất trong các số sau: 6 - 3, 3 + 2 , 9 - 5


Trả lời: Số bé nhất là:

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


6 – 3 = 3


3 + 2 = 5


9 – 5 = 4


Vậy số bé nhất là: 6 – 3

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy