FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất có hai chữ số và hiệu các chữ số bằng 1 ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số mà hiệu các chữ số bằng 1 là : 98

Số bé nhất có hai chữ số mà hiệu các chữ số bằng 1 là: 10

Hiệu của 2 số đó là:

98 - 10 = 88

Đáp số: 88

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy