Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Lớp 1A có tất cả 44 bạn, trong đó có 20 bạn nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nữ ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Lớp 1A có số bạn nữ là:


44 - 20 = 24 ( bạn)


Đáp số: 24 bạn

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy