VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Bạn Hương có 21 que tính, bạn Huệ có 14 que tính, bạn Hằng có 33 que tính. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu que tính ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy