Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Bạn Hương có 21 que tính, bạn Huệ có 14 que tính, bạn Hằng có 33 que tính. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu que tính ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Cả ba bạn có số que tính là:


21 +  14 +  33 = 68 ( que tính)


Đáp số: 68 que tính.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy