Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính tổng các số có hai chữ số mà có tổng các chữ số bằng 3 ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Các số có hai chữ số mà có tổng các chữ số bằng 3 là: 12, 21, 30


Tổng của các số đó là:


12 + 21 + 30 = 63


Đáp số: 63


 

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy