VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Khối lớp 1 trồng được 32 cây xanh, khối lớp 2 trọng được 40 cây xanh. Hỏi cả hai khối lớp trồng được bao nhiêu cây ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy