FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Viết số gồm hai chục và 7 đơn vị ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

    2 chục = 20

Số gồm 2 chục và 7 đơn vị là: 20 + 7 = 27

         Đáp số: 27

Bài giải:

    2 chục = 20

Số gồm 2 chục và 7 đơn vị là: 20 + 7 = 27

         Đáp số: 27

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy