VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một sợi dây khi cắt đi 5cm thì còn lại 13 cm. Hỏi chiều dài ban đầu của sợi dây bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Khoá học liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy