FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền dấu >; =; < vào chỗ (....)

9cm – 3cm.....2cm + 4cm ?

HÌNH HỌC

Bài giải:

9cm – 3cm   =  2cm + 4cm

    6cm                  6cm

Bài giải:

9cm – 3cm   =  2cm + 4cm

    6cm                  6cm

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy