VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

 Một sợi dây dài 15cm. Hỏi nếu cắt dây đó đi 3cm. Hỏi chiều dài sợi dây còn lại bao nhiêu xăng - ti – mét ?

HÌNH HỌC

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy