FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Nhà bác Mai có năm chục quả trứng. Bác đem ra chợ bán 20 quả. Hỏi nhà bác Mai còn lại bao nhiêu quả ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Đổi năm chục quả trứng = 50 quả trứng

Nhà bác Mai còn lại số quả trứng là:

50 - 20 = 30 ( quả)

Đáp số: 30 quả trứng

Bài giải:

Đổi năm chục quả trứng = 50 quả trứng

Nhà bác Mai còn lại số quả trứng là:

50 - 20 = 30 ( quả)

Đáp số: 30 quả trứng

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy