FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Minh có 40 viên bi, Nam cho Minh thêm một chục viên bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Bài giải:

Đổi 1 chục viên bi = 10 viên bi

Minh có số viên bi là:

40 + 10 = 50 ( viên bi)

Đáp số: 50 viên bi.

Bài giải:

Đổi 1 chục viên bi = 10 viên bi

Minh có số viên bi là:

40 + 10 = 50 ( viên bi)

Đáp số: 50 viên bi.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy