Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?


l1.1

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: AB; AO; AC; AD; BC; BD; BO; CD; DO.


Vậy hình vẽ có tất cả 9 đoạn thẳng.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy