FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Hình vẽ có bao nhiêu đoạn thẳng ?

l1.1

HÌNH HỌC

Bài giải:

Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: AB; AO; AC; AD; BC; BD; BO; CD; DO.

Vậy hình vẽ có tất cả 9 đoạn thẳng.

Bài giải:

Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: AB; AO; AC; AD; BC; BD; BO; CD; DO.

Vậy hình vẽ có tất cả 9 đoạn thẳng.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy