VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
33 views

Thầy cho em hỏi: ở phần video thầy giảng chuyên đề BC -...

Thầy cho em hỏi: ở phần video thầy giảng chuyên đề BC - BCNN(2) bà 5 và bài 6. em không hiểu tại sao thầy ghi x-1 ở bài 5 và x+2 ở bài 6
0
votes
0answers
11 views

cho số tự nhiên a= 2^3.3^7.5^9.7^5. hỏi có bao...

cho số tự nhiên a= 2^3.3^7.5^9.7^5. hỏi có bao nhiêu ước của a là số chẵn  
0
votes
0answers
14 views

  1. Tìm các số tự nhiên x...

  1. Tìm các số tự nhiên x sao cho : a) x thuộc B(3) và 21 bé hơn hoặc bằng x bé hơn hoặc bằng 65 b) x chia hết cho 17 và 0 bé hơn hoặc bằng x bé hơn hoặc bằng 60 c) x...
0
votes
0answers
13 views

ƯCLN của hai số là 45.Số lớn là 270,tìm số...

ƯCLN của hai số là 45.Số lớn là 270,tìm số nhỏ
0
votes
0answers
13 views

Tìm số nguyên x sao cho 2x-1 là bội của...

Tìm số nguyên x sao cho 2x-1 là bội của x+5  
0
votes
0answers
14 views

1+1=mấy    

1+1=mấy    
0
votes
0answers
15 views

bài 3: tìm các số tự nhiên a và...

bài 3: tìm các số tự nhiên a và b biết a)a+b=96 và ƯCLN ( a,b)=12 với (a<b) b)ab=448 và ƯCLN (a,b)=4 với (a<b) c)a_7 - 1_2= 1_b+1 (dấu gạch ngang ở câu c là phần hoặc trên VD: a...
0
votes
0answers
13 views

hai ô tô cùng vào bến trong ngày...

hai ô tô cùng vào bến trong ngày 8 tháng giêng. Sau đó ô tô thứ nhất cứ 6 ngày vào bến 1 lần, ô tô thứ hai cứ 8 ngày vào bến 1 lần. Hỏi trong...
0
votes
0answers
11 views

Tìm a;b thuộc N*   a,       ...

Tìm a;b thuộc N*   a,                        [a;b]-(a;b)=18   b,                        [a;b]+(a;b)=19
0
votes
0answers
7 views

Tìm số tự nhiên x,y biết 2x +33 thuộc B (x+1)

Tìm số tự nhiên x,y biết 2x +33 thuộc B (x+1)
0
votes
0answers
14 views

thầy cô ơi cho con hỏi ạ cách làm của con như...

thầy cô ơi cho con hỏi ạ cách làm của con như thế này đúng chưa ạ đề bài như sau toán lớp 6 nhé thầy cô đầu bài đây ạ: Một vườn hình chữ nhật có chiều dài...
0
votes
0answers
4 views

a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60

a.b = 360 và BCNN(a,b) = 60
0
votes
0answers
10 views

đề là:một sô chia 7 du 3,chia 17 du 12, chia...

đề là:một sô chia 7 du 3,chia 17 du 12, chia 23 du7.hỏi số đó chia 2737 du bao nhiêu???????? mong thầy giải cho em.
0
votes
0answers
4 views

lớp 7A có 54 học sinh lớp 7b có 45 học sinh , lớp...

lớp 7A có 54 học sinh lớp 7b có 45 học sinh , lớp 7c có 36 học sinh . Muốn xếp hàng cho cả ba lớp sao cho cả ba lớp số hàng ngang bằng nhau và ko có người bị lẻ hàng . hỏi xếp được nhiều nhất...
0
votes
0answers
5 views

tìm ước và bội như thế nào ?

tìm ước và bội như thế nào ?
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy