FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Khóa Học Lớp 4
 3. Toán
 4. Vina 3 - Toán tư duy và Bồi dưỡng HSG Toán 4
 5. Trung bình cộng của dãy số cách đều

Trung bình cộng của dãy số cách đều

 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • Trung bình cộng của dãy số cách đều

  1-Dãy số cách đều:

  .1, 2, 3, …., 9 ->Dãy số cách đều

  .2; 4; 6; 8; 10; 12 ->Dãy số cách đều

  .13; 16; 19; 21; 24; 27 ->Dãy số cách đều

  ->Dãy số cách đều là dãy số có tính chất:

  Số sau hơn số trước một giá trị nhất định hoặc một đơn vị nhất định hoặc một đơn vị không thay đồi.

  .Đơn vị không thay đổi đó được gọi là khoảng cách của dãy số.

  Vd: 4, 8, 12, 16, 20, 24 ->Khoảng cách của dãy số là 4

  2-Trung bình cộng của dãy số cách đều:

  (*)Trung bình cộng = (Số đầu + số cuối) : 2

  (*) Dãy số có lẻ số ->Trung bình cộng = số ở giữa

       Dãy số có chẵn số ->Trung bình cộng = trung bình của 2 số ở giữa.

              Vd: 2, 4, 6, 8, 10, 12 thì trung bình cộng = (6 + 8) : 2 = 7 hoặc = (2 + 12) : 2 = 7

  Bài 1: Tìm trung bình cộng của các dãy số sau:

  a-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  Trung bình cộng của dãy trên là:

  (2 + 14) : 2 = 8

  b-9, 10, 11, …, 100, 101

  Trung bình cộng của dãy trên là:

  (9 + 101) : 2 = 55

  c-1, 4, 7, 10, …, 301

  Trung bình cộng của dãy trên là:

  (1 + 301) : 2 = 151

  Bài 2: Tìm trung bình cộng của dãy số sau:

  a-1, 2, 3, 4, …, 2001

  Trung bình cộng của dãy trên là:

  (1 + 2001) : 2 = 1001

  b-1, 3, 5, 7, 9, …, 2009, 2011

  Trung bình cộng của dãy trên là:

  (1 + 2011) : 2 = 1006

  c-2, 4, 6, 8, …, 2008, 2010

  Trung bình cộng của dãy trên là:

  (2 + 2010) : 2 = 1006

  Bài 3: Tìm 5 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng bằng 2011 ?

  Bài giải:

  Năm số lẻ liên tiếp là: a, a + 2, a + 4, a + 6, a + 8

  Các số lẻ ở trên tạo thành dãy số cách đều

  Dãy số có 5 số trung bình cộng = số ở giữa

  2011 = a + 4

  Các số là 2007; 2009; 2011; 2013; 2015

  Bài 4: Tìm 6 số chẵn liên tiếp biết trung bình cộng của chúng là 99 ?

  Bài giải:

  Các số chẵn: a; a + 2; a + 4; a + 6; a + 8 ; a + 10

  Cách 1:

  Trung bình cộng = (a + a + 10) : 2

  99 = (2 x a + 10) : 2

  198 = 2 x a + 10

  188 = 2 x a

  a = 188 : 2 = 94

  Vậy các số là: 94; 96; 98; 100; 102; 104

  Cách 2:

  Trung bình cộng của dãy số = trung bình cộng của 2 số ở giữa

  99 = (a + 4 + a + 6) : 2

  198 = 2 x a + 10

  188 = 2 x a

  a = 188 : 2 = 94

  Vậy các số là: 94; 96; 98; 100; 102; 104

  Cách 3:

  99 = (a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10) : 6

  a = 188 : 2 = 94

  Vậy các số là: 94; 96; 98; 100; 102; 104

   

   

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Giới thiệu khóa học + Bài giảng học thử

  2. Chuyên đề 1: Trung bình cộng

  3. Chuyên đề 2: Tổng – hiệu

  4. Chuyên đề 3: Cấu tạo số

  5. Chuyên đề 4: Dãy số - quy luật

  6. Chuyên đề 5: Số và chữ số - Số tự nhiên

  7. Chuyên đề 6: Phép chia hết – phép chia có dư

  8. Chuyên đề 7:Phân số

  9. Chuyên đề 8: Tỉ số

  10. Chuyên đề 9: Hình học

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy