THI ONLINE - TOÁN 4 - TÌM SỐ TRUNG BÌNH CỘNG - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Tiến Minh và Hải An

***8807@gmail.com

Điểm 10,00

2

Đặng Mạnh Quân

***9077

Điểm 10,00

3

PHHS Thảo Vy

***0875

Điểm 8,00

4

Đỗ Lâm Vũ

***6777

Điểm 8,00

5

Trần Nguyễn Thảo Anh

***h0302

Điểm 4,00