THI ONLINE - TOÁN 4 - BÀI TOÁN TỔNG HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO SỐ - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Minh Nhật

***7266

Điểm 9,00

2

Trần Hùng Minh

***5036

Điểm 7,00

3

Lớp 5

***0069

Điểm 0,00

4

Chị Yến PHHS Phí Minh Đăng

***8689

Điểm 0,00