THI ONLINE - TOÁN 4 - BÀI TOÁN TỔNG HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN CẤU TẠO SỐ - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Thảo Nguyên

***6206

Điểm 9,00

2

Lê Minh Vũ

***6698

Điểm 2,00

3

PHHS Đỗ Lâm Vũ

***6777

Điểm 0,00

4

Trần Tuấn Anh

***9981

Điểm 0,00