THI ONLINE - TOÁN 4 - BÀI TOÁN TỔNG HIỆU KHI ẨN CẢ TỔNG VÀ HIỆU

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Dương Oanh

***9187

Điểm 0,00

2

PHHS Đỗ Lâm Vũ

***6777

Điểm 0,00

3

Trần Tuấn Anh

***9981

Điểm 0,00