Tính nhanh phân số bằng phương pháp nhóm, biến đổi

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học sang chuyên đề tiếp theo , chuyên đề rất quan trọng của chương trình lớp 4.

Bài giảng đầu tiên trong nội dung bồi dưỡng học sinh giỏi toán 4 , thầy Nguyễn Thành Long hướng dẫn các em phương pháp nhóm và biến đổi để tính nhanh giá trị biểu thức phân số em nhé!

Chúc các em học tốt 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề 1: Trung bình cộng

4. Chuyên đề 2: Tổng – hiệu

5. Chuyên đề 3: Cấu tạo số

6. Chuyên đề 4: Dãy số - quy luật

7. Chuyên đề 5: Số và chữ số - Số tự nhiên

8. Chuyên đề 6: Phép chia hết – phép chia có dư

9. Chuyên đề 7:Phân số

10. Chuyên đề 8: Tỉ số

11. Chuyên đề 9: Hình học