THI ONLINE - TOÁN 4 - TRUNG BÌNH CỘNG CỦA DÃY SỐ CÁCH ĐỀU - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Đặng Mạnh Quân

***9077

Điểm 10,00

2

Trần Hùng Minh

***5036

Điểm 10,00

3

PHHS Thảo Vy

***0875

Điểm 9,00

4

Nguyễn Văn Quân

***8567

Điểm 8,00

5

Lớp 4

***4194

Điểm 7,00