THI ONLINE - TOÁN 4 - BÀI TOÁN TỔNG HIỆU LIÊN QUAN ĐẾN DÃY SỐ CÁCH ĐỀU - ĐỀ SỐ 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 7

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Chính Tín

***1030

Điểm 1,00

2

Le Tuan Dung

***2469

Điểm 0,00