Tính nhanh phân số bằng phương pháp rút gọn

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Xin chào các em, trong bài giảng này thầy Nguyễn Thành Long sẽ hướng dẫn các em phương pháp rút gọn để tính nhanh giá trị biểu thức chưa phân số các em nhé !

Đây là dạng bài hay và quan trọng, thường xuyên gặp trong chương trình toán tiểu học , các em chú ý theo dõi bài học nhé.

Chúc các em học tốt!

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề 1: Trung bình cộng

4. Chuyên đề 2: Tổng – hiệu

5. Chuyên đề 3: Cấu tạo số

6. Chuyên đề 4: Dãy số - quy luật

7. Chuyên đề 5: Số và chữ số - Số tự nhiên

8. Chuyên đề 6: Phép chia hết – phép chia có dư

10. Chuyên đề 8: Tỉ số

11. Chuyên đề 9: Hình học