THI ONLINE - TOÁN 4 - Dạng toán ít hơn/nhiều hơn/bằng trung bình cộng - ĐỀ SỐ 2

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

PHHS Thảo Vy

***0875

Điểm 10,00

2

Nguyen Nhat Minh

***NH2009

Điểm 9,00

3

Vũ Hương

***ongvu@gmail.com

Điểm 9,00

4

Nguyễn Hồng Ly Ly-Nguyễn Hoàng Vy

***inh83@gmail.com

Điểm 7,00

5

Nguyễn Mai Phương

***6602

Điểm 0,00