VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
14 views

Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất, biết rằng khi chia A cho...

Tìm số tự nhiên A nhỏ nhất, biết rằng khi chia A cho 29 dư 5, cho 31 dư 28
0
votes
0answers
11 views

A=92(n^2+1).(n^2+4)chia hết cho 5  

A=92(n^2+1).(n^2+4)chia hết cho 5  
0
votes
0answers
23 views

chứng minh rắng 2n không chia hết cho 3  

chứng minh rắng 2n không chia hết cho 3  
0
votes
0answers
22 views

tìm n để 3n-14 chia hết n-5  

tìm n để 3n-14 chia hết n-5  
0
votes
0answers
24 views

Tìm số tự nhiên n sao cho : n+4 chia hết cho...

Tìm số tự nhiên n sao cho : n+4 chia hết cho n  
0
votes
0answers
11 views

chứng tỏ rằng nếu P là số nguyên tố lớn hơn 3...

chứng tỏ rằng nếu P là số nguyên tố lớn hơn 3 thì (p-1)(p+1)chia hết cho 24
0
votes
0answers
14 views

       Chứng minh rằng a) (ab-ba) chia hết...

       Chứng minh rằng a) (ab-ba) chia hết cho 9 (a>b)  Ta có: ab-ba =a.10+b-(b.10+a) =a.10+b-b.10-a =a.9-(b.10-b) =a.9-b.9 =(a-b).9:9  Vậy (ab-ba) chia hết cho 9. Cho mình hỏi là 10 ở đâu...
0
votes
0answers
14 views

7x5 + 8y4 chia hết cho 9 và x - y = 6

7x5 + 8y4 chia hết cho 9 và x - y = 6
0
votes
0answers
14 views
0
votes
0answers
9 views

tìm số abcd biết số đó chia hết cho tích ab...

tìm số abcd biết số đó chia hết cho tích ab và cd (có gạch ngang trên đầu )
0
votes
0answers
8 views

  Khi chia một số tự nhiên gồm 3 chữ số giống nhau cho...

  Khi chia một số tự nhiên gồm 3 chữ số giống nhau cho 1 số tự nhiên gồm 3 chữ số giống nhau ta được thương là 2 và còn dư .Nếu xóa 1 chữ số ở số bị chia và 1 chữ số ở số chia thì thương của...
0
votes
0answers
7 views

chứng tỏ rằng số có dạng aaa aaa bao giừo cũng chia hết...

chứng tỏ rằng số có dạng aaa aaa bao giừo cũng chia hết cho 7
0
votes
0answers
8 views

cho hai sô có bốn chu số hai chữ số mà tổng...

cho hai sô có bốn chu số hai chữ số mà tổng hai số bằng 2750 tinh cả 2 số viết thứ tự ngược lại thì tổng bằng 8888 tìm hai số đã cho
0
votes
0answers
8 views

Ô tô đầu tiên ra đời vào năm nào...

Ô tô đầu tiên ra đời vào năm nào ? Ô tô đầu tiên ra đời năm n=
0
votes
0answers
7 views

ban lan danh so trang sach cua mot quyen sach day 284 trang bang...

ban lan danh so trang sach cua mot quyen sach day 284 trang bang day so chan, moi chu so viet mat mot giay hoi ban Lan can bao nhieeu phut de danh so trang sach, chu so thu 300 ban Lan viet la so nao
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy