FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12
 1. Trang chủ
 2. Ôn thi vào lớp 10
 3. Toán
 4. Luyện thi vào 10 môn Toán (Hệ công lập)
 5. Rút gọn căn thức không chứa biến ( Phần 2)

Rút gọn căn thức không chứa biến ( Phần 2)

 • Download bài tập tự luyện
 • Đáp án bài tập tự luyện
 • Group trao đổi bài
 • Fanpage trung tâm
 • Tư vấn qua Zalo
 • Phản hồi qua 0832.64.64.64
 • RÚT GỌN CĂN THỨC KHÔNG CHỨA BIẾN (PHẦN 2)

  Chú ý: $\sqrt{{{A}^{2}}}=\left| A \right|=\left\{ \begin{align}& A,(A\ge 0) \\ & -A,(A<0) \\ \end{align} \right.$

  VD1: Thực hiện các phép tính :

  ${{A}_{1}}=\sqrt{{{(3+2\sqrt{2})}^{2}}}=\sqrt{{{(3-2\sqrt{2})}^{2}}}$

      $=\left| 3+2\sqrt{2} \right|+\left| 3-2\sqrt{2} \right|$

  $=3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}=6$

  ${{A}_{2}}=\sqrt{{{(5-2\sqrt{6})}^{2}}}-\sqrt{{{(5+2\sqrt{6})}^{2}}}$ $=\left| 5-2\sqrt{6} \right|-\left| 5+2\sqrt{6} \right|$

        $=5-2\sqrt{6}-5-2\sqrt{6}=-4\sqrt{6}$

  ${{A}_{3}}=\sqrt{{{(2-\sqrt{3})}^{2}}}+\sqrt{\left( 1-\sqrt{3} \right)}$$=\left| 2-\sqrt{3} \right|+\left| 1-\sqrt{3} \right|$

       $=2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1=1$

  ${{A}_{4}}=\sqrt{{{(3+\sqrt{2})}^{2}}}-\sqrt{\left( 1-\sqrt{2} \right)}$$=\left| 3+\sqrt{2} \right|-\left| 1-\sqrt{2} \right|$ 

       $=3+\sqrt{2}-\left( \sqrt{2}+1 \right)=4$

  VD2: Rút gọn biểu thức sau:

  ${{B}_{1}}=(2\sqrt{3}-5\sqrt{27}+4\sqrt{12}):\sqrt{3}$

       $=(2\sqrt{3}-15\sqrt{3}+8\sqrt{3}):\sqrt{3}=-5\sqrt{3}:\sqrt{3}=-5$

  ${{B}_{2}}=\sqrt{125}-4\sqrt{45}+3\sqrt{20}-\sqrt{80}$

       $=5\sqrt{5}-12\sqrt{5}+6\sqrt{5}-4\sqrt{5}=-5\sqrt{5}$

  ${{B}_{3}}=2\sqrt{3}-4\sqrt{27}+5\sqrt{48}=2\sqrt{3}-12\sqrt{3}+20\sqrt{3}=10\sqrt{3}$

  ${{B}_{4}}=(3\sqrt{50}-5\sqrt{18}+3\sqrt{8}).\sqrt{2}$

       $=(15\sqrt{2}-15\sqrt{2}+6\sqrt{2}).\sqrt{2}=6\sqrt{2}.\sqrt{2}=12$

  Xem thêm

  Bình luận

  ĐỀ CƯƠNG KHÓA HỌC

  1. Bài Giảng Học Thử

  2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

  3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

  4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

  5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

  6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

  7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

  8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

  9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

  10. CHUYÊN ĐỀ 9: GIẢI BÀI TOÁN BẰNG CÁCH LẬP HPT.

  11. CHUYÊN ĐỀ 10: BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

  12. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

  Thời gian mở của
  Phục vụ 24/7
  Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy