VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
0answers
8 views

CHO EM HỎI CÂU 13 MÃ ĐỀ 88211 TRONG PHẦN THI ONLINE...

CHO EM HỎI CÂU 13 MÃ ĐỀ 88211 TRONG PHẦN THI ONLINE Ạ
0
votes
0answers
17 views

1+1=mấy    

1+1=mấy    
0
votes
0answers
13 views

giải hệ pt sau 2Z + N=126 N-Z=12

giải hệ pt sau 2Z + N=126 N-Z=12
0
votes
0answers
11 views

  câu 2: Giaỉ hệ:

  câu 2: Giaỉ hệ:
0
votes
0answers
11 views

3x-2y=4 2x+y=5

3x-2y=4 2x+y=5
0
votes
1answers
12 views

tìm giá trị của a hệ phương trình sau có vô số nghiệm:  $\left\{...

tìm giá trị của a hệ phương trình sau có vô số nghiệm:  $\left\{ \begin{align}  & 2x-4y=0 \\  & ax-1=2y \\ \end{align} \right.$
0
votes
1answers
8 views

tìm giá trị của a hệ phương trình sau vô nghiệm: $\left\{...

tìm giá trị của a hệ phương trình sau vô nghiệm: $\left\{ \begin{align}  & 2x-4y=0 \\  & ax-1=2y \\ \end{align} \right.$
0
votes
1answers
10 views

tìm giá trị của a hệ phương trình sau có duy nhất một nghiệm:...

tìm giá trị của a hệ phương trình sau có duy nhất một nghiệm: $\left\{ \begin{align} & 2x-4y=0 \\  & ax-1=2y \\ \end{align} \right.$
0
votes
1answers
12 views

tìm giá trị của a để hai hệ phương trình sau tương...

tìm giá trị của a để hai hệ phương trình sau tương đương: $\left\{ \begin{align}  & x-2y=0 \\  & x-1=y \\ \end{align} \right.$ và $\left\{ \begin{align} & 2x-4y=0 \\  & ax-2=2y \\ \end{align} \right.$
0
votes
0answers
7 views

đường thẳng x + y = 5 cắt trục hoành tại điểm có tung độ là:

đường thẳng x + y = 5 cắt trục hoành tại điểm có tung độ là:
0
votes
0answers
6 views

đường thẳng x + y = 5 cắt trục tung tại điểm có tung độ là:

đường thẳng x + y = 5 cắt trục tung tại điểm có tung độ là:
0
votes
0answers
7 views

Cho hai đường thẳng có phương trình (d) ax + by = c  và (d’) a’x...

Cho hai đường thẳng có phương trình (d) ax + by = c  và (d’) a’x + b’y = c’     phát biểu nào trong các phát biểu sau là đúng
0
votes
0answers
12 views

tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c là:

tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn ax + by = c là:
0
votes
0answers
21 views

hai hệ phương trình (I) và (II) tương đương với nhau khi và chỉ...

hai hệ phương trình (I) và (II) tương đương với nhau khi và chỉ khi:
0
votes
1answers
6 views

tọa độ giao điểm hai đường thẳng (d) $y-2x=4$ Và (d’)...

tọa độ giao điểm hai đường thẳng (d) $y-2x=4$ Và (d’) $3x-4y=1$là:
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy