Giải bài toán rút về đơn vị liên quan đến thừa thiếu

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề 1: Số và chữ số

4. Chuyên đề 2: Tính nhanh giá trị biểu thức

5. Chuyên đề 3: Bài toán tìm x

6. Chuyên đề 4: Các bài toán có lời văn

7. Chuyên đề 5 : Phương pháp vẽ sơ đồ, bài toán rút về đơn vị

8. Chuyên đề 6 : Bài toán trồng cây

9. Chuyên đề 7: Dãy số tự nhiên

10. Chuyên đề 8: Các bài toán đếm số hình

11. Chuyên đề 9: Các bài toán hình học

12. Chuyên đề 10: Tư duy lôgic