THI ONLINE - TOÁN 3 - GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Kiều Thiên Phúc

***7079

Điểm 10,00

2

PHHS Phạm Hoài An

***2889

Điểm 9,00

3

Nguyễn Hải Quỳnh Anh

***1277

Điểm 5,00

4

Trần Thị Bảo Như

***5368

Điểm 2,00