THI ONLINE - TOÁN 3 - BÀI TOÁN THÊM - BỚT - CHO - NHẬN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Đức Minh

***8786

Điểm 10,00

2

Phạm Thanh Mai

***9486

Điểm 4,00

3

Vũ Thị Bích Hà

***ichha

Điểm 0,00