THI ONLINE - TOÁN 3 - GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Nguyễn Thảo Anh

***h0302

Điểm 8,00

2

Bùi Hữu Phước

***2931

Điểm 8,00

3

Chị Minh 1

***9113@gmail.com

Điểm 8,00