THI ONLINE - TOÁN 3 - VIẾT SỐ THEO ĐIỀU KIỆN TỔNG CÁC CHỮ SỐ

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 9

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

chi Hương

***0493

Điểm 3,50

2

Trần Đức Minh

***8786

Điểm 1,50

3

Vũ Thị Bích Hà

***ichha

Điểm 0,00