THI ONLINE - TOÁN 3 - BÀI TOÁN TÌM X - LIÊN QUAN ĐẾN DÃY SỐ CÁCH ĐỀU

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 60 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 8

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Kiều Thiên Phúc

***7079

Điểm 10,00

2

Phan Ngọc Tiến

***0769

Điểm 6,00

3

Đỗ Tiến Bảo

***2895

Điểm 4,00

4

Điền IQ1

***5968

Điểm 0,00