VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hai bạn Hạ và Thu có tất cả 44 cái kẹo. Bạn Thu có 17 cái kẹo. Hỏi bạn Hạ có bao nhiêu cái kẹo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy