FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Một sợi dây đồng dài 24dm, cắt đi 7dm. Hỏi sợi dây đồng còn lại dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Sợi dây đồng còn lại dài số đề-xi-mét là:

24 – 7 = 17 ( dm)

Đáp số: 17dm.

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy