VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan có 14 quyển vở, Lan tặng các bạn có hoàn cảnh khó khăn 6 quyển vở. Hỏi Lan còn lại bao nhiêu quyển vở ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy