VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Có 12 lá cờ, trong đó có 5 lá cờ màu xanh, còn lại là cờ màu đỏ. Hỏi có mấy lá cờ màu đỏ  ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy