FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào dấu (…) ?

…. + 34 + 18 = 80 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

…. + 34 + 18 = 80

... + 34         = 80 - 18

... + 34         =  62

...                 = 62 - 34

...                 = 28

 

Bài giải:

…. + 34 + 18 = 80

... + 34         = 80 - 18

... + 34         =  62

...                 = 62 - 34

...                 = 28

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy