FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào dấu (…) ?

23 + …. +19 = 68 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có: 68 - 23 - 19 = 26

Vậy số cần điền là: 26

 

Bài giải:

Ta có: 68 - 23 - 19 = 26

Vậy số cần điền là: 26

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy