FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào dấu (…) ?

Giá trị của a thỏa mãn:   a + 58  = 82 là a = …. ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

a + 58 = 82

a = 82 - 58

a = 24

Vậy a = 24

Bài giải:

a + 58 = 82

a = 82 - 58

a = 24

Vậy a = 24

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy