FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Điền số thích hợp vào dấu (…) ?

Giá trị của y thỏa mãn:   y + 27 = 72 là y = …. ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

y + 27 = 72

y = 72 - 27

y = 45

Vậy y = 45

Bài giải:

y + 27 = 72

y = 72 - 27

y = 45

Vậy y = 45

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy