FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Số hạng thứ nhất là 19, số hạng thứ hai là 55.Tổng của hai số hạng bằng bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Tổng của hai số hạng là:

19 + 55 = 74

Đáp số: 74

Bài giải:

Tổng của hai số hạng là:

19 + 55 = 74

Đáp số: 74

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy