FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Biết số trừ là 13 và số bị trừ là 99. Hiệu của hai số đó bằng bao nhiêu ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Hiệu của hai số đó là:

99 - 13 = 86

Đáp số: 86

Bài giải:

Hiệu của hai số đó là:

99 - 13 = 86

Đáp số: 86

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy