FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Biết số bị trừ là 62 và hiệu là 21. Tìm số trừ của phép trừ đó ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số trừ = Số bị trừ - Hiệu

          = 62 - 21

          =   41

Bài giải:

Số trừ = Số bị trừ - Hiệu

          = 62 - 21

          =   41

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy