FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong một phép trừ biết hiệu là số bé nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó bằng 8, số trừ bằng 75.Tìm số bị trừ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Ta có: 8 = 1 + 7

Hiệu = 17

Số trừ = 75

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

Số bị trừ = 17 + 75

Số bị trừ = 92

Bài giải:

Ta có: 8 = 1 + 7

Hiệu = 17

Số trừ = 75

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ

Số bị trừ = 17 + 75

Số bị trừ = 92

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy