FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong một phép trừ biết số trừ là số bé nhất có hai chữ số và hiệu là số bé nhất có hai chữ số giống nhau. Tìm số bị trừ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số bé nhất có hai chữ số là:10 ( Số trừ)

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11 (Hiệu)

Số bị trừ = Hiệu + số trừ

Số bị trừ = 10 + 11

Số bị trừ = 21

 

Bài giải:

Số bé nhất có hai chữ số là:10 ( Số trừ)

Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là: 11 (Hiệu)

Số bị trừ = Hiệu + số trừ

Số bị trừ = 10 + 11

Số bị trừ = 21

 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy