FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Trong một phép trừ biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và hiệu là số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm số trừ ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99 ( Số bị trừ)

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 ( Hiệu)

Số trừ = Số bị trừ - Hiệu

          = 99 - 10

          =    89 

Bài giải:

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99 ( Số bị trừ)

Số nhỏ nhất có hai chữ số là: 10 ( Hiệu)

Số trừ = Số bị trừ - Hiệu

          = 99 - 10

          =    89 

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy