VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong hộp có 100 viên kẹo. Hà lấy ra một số kẹo để cho em. Số kẹo còn lại trong hộp là 34 viên. Hỏi Hà đã lấy ra bao nhiêu viên kẹo ?

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy