FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm X, biết:

X – 17 – 23 = 55 ?

SỐ TỰ NHIÊN

Bài giải:

X – 17 – 23 = 55

X  - 17         = 55 + 23

X  - 17         = 78

X                  = 78 + 17

X                  = 95

Bài giải:

X – 17 – 23 = 55

X  - 17         = 55 + 23

X  - 17         = 78

X                  = 78 + 17

X                  = 95

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy